Welkom bij JA21 Zeeland!

De boeren en de vissers, die in onze mooie provincie prominent aanwezig zijn, dragen wij een warm hart toe. Zij zijn al eeuwen onlosmakelijk onderdeel van Zeeland. Met de Hedwigepolder is er, tegen Zeeuws gebruik in, voor gekozen om een polder met vruchtbare landbouwgrond te ontpolderen door deze onder water te zetten. Een vruchtbare polder prijsgeven aan de zee gaat in tegen het DNA van de Zeeuwen en is wat JA21 betreft eens maar nooit meer. 

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. Wij willen in Borssele zo spoedig mogelijk twee nieuwe kerncentrales openen. 

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. 


JA21 is hier voor alle Zeeuwen!

Verkiezingsprogramma JA21 Zeeland

Provinciale Statenverkiezingen 2023