Welkom bij JA21 Zeeland!

Verkiezingsprogramma JA21 Zeeland

Provinciale Statenverkiezingen 2023

We hebben belangrijk nieuws!

Op 15 maart 2023 doet JA21 in alle 12 provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 15 maart in Zeeland voor JA21 kiezen!

Wij zijn een hard groeiende, conservatief-liberale partij met zetels in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Gemeenteraad van Amsterdam en acht Provinciale Staten. Nu komen we naar uw provincie! 

De boeren en de vissers, die in onze mooie provincie prominent aanwezig zijn, dragen wij een warm hart toe. Zij zijn al eeuwen onlosmakelijk onderdeel van Zeeland. Met de Hedwigepolder is er, tegen Zeeuws gebruik in, voor gekozen om een polder met vruchtbare landbouwgrond te ontpolderen door deze onder water te zetten. Een vruchtbare polder prijsgeven aan de zee gaat in tegen het DNA van de Zeeuwen en is wat JA21 betreft eens maar nooit meer. 

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. Wij willen in Borssele zo spoedig mogelijk twee nieuwe kerncentrales openen. 

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

Het moet echt anders