Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor onze Groningse economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen.

JA21 Zeeland wil

  • De Westerscheldetunnel tolvrij maken voor persoons- en vrachtverkeer
  • Het wegennet verzwaren
  • Een nieuwe Zeelandbrug met vier rijbanen
  • Versnelde aanpak van de Haringvlietbrug
  • Gevaarlijke provinciale wegen aanpakken, door experimenten met houten of betonnen geleiderails
  • De verkeersveiligheid verbeteren door op wegen waar veel landbouwvoertuigen rijden een rijbaan voor landbouwvoertuigen aan te leggen
  • Inzetten op een goede OV-verbinding in de provincie, waarbij we uitgaan van een goede busverbinding in de plaatsen waar er geen treinverbinding (mogelijk) is
  • De haven van Vlissingen op de kaart zetten met zijn unieke locatie tussen twee wereldhavens en zijn directe ligging aan diep water