Natuur, Landbouw en Platteland

Het dappere Zeeland staat symbool voor de Nederlandse strijd tegen het water. Het ontpolderen en onder water zetten van landbouwgrond, zoals met de Hedwigepolder gebeurde, is voor JA21 onacceptabel. JA21 koestert de Zeeuwse boeren en vissers en wil afrekenen met de hinderlijke regels die hen het werken onmogelijk maken. Het afbrokkelen van het voorzieningenniveau in onze dorpen moet worden tegengegaan.

JA21 Zeeland wil

  • Nooit meer vruchtbare landbouwgrond onder water zetten
  • Unieke flora en fauna in de Zeeuwse delta koesteren
  • Voorzieningen op het platteland zoveel mogelijk behouden
  • Boeren en vissers behouden voor Zeeland
  • Belemmeringen voor de visserij zoveel mogelijk stoppen
  • Geen ruimte voor de wolf in Zeeland