Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Zeeland wil

  • Procedures voor vergunningen voor het MKB vereenvoudigen en versnellen
  • Ondernemers samenbrengen om Zeeuws-Vlaanderen een economische impuls te geven
  • Boeren en vissers voldoende ruimte geven om hun bedrijf te exploiteren
  • Recreatiemogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen aanjagen, om te voorkomen dat recreanten naar België gaan