Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Zeeland wil

  • Zo spoedig mogelijk twee nieuwe kerncentrales openen in Borssele
  • Geen nieuwe windturbines en zonnevlaktes en bestaande windturbines en zonnevlaktes op termijn afbouwen
  • Geen biomassacentrales