Cultuur en Recreatie

Tradities vormen de basis voor onze samenleving. Wij vinden dat de provincie een belangrijke rol moet blijven spelen in het behouden van onze cultuur en ons erfgoed door het ondersteunen en toegankelijk maken van creatieve instellingen.

JA21 Zeeland wil

  • Cultureel erfgoed behouden
  • Straatnamen en standbeelden in ere houden
  • Historische musea als recreatievoorzieningen behouden
  • Kunst en cultuur aanjagen, maar niet volledig bekostigen
  • Toerisme aanjagen, ook voor mensen met een kleine beurs